HÌNH ẢNH TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN

Hình ảnh trực tiếp về đội ngũ và cơ sở vật chất tại trung tâm huấn luyện chó TPHCM Thiên Khuyển. Toàn bộ là hình chụp thực tế và video quay lại trong quá trình chăm nuôi và huấn luyện. 

(Các trung tâm sử dụng hình ảnh vui lòng ghi rõ nguồn gốc. Bản quyền hình ảnh thuộc về trung tâm Thiên Khuyển)

 

VIDEO HUẤN LUYỆN CHÓ

Tổng hợp 1 vài video huấn luyện chó tại trường dạy chó Thiên Khuyển. Các bài tập bao gồm dạy chó đi vệ sinh đúng chỗ, dạy chó bảo vệ chủ, huấn luyện chó nghe theo khẩu lệnh…

(Các trung tâm khác sử dụng video vui lòng ghi rõ nguồn gốc của Thiên Khuyển)

 

ẢNH kHÁCH HÀNG GỬI CHÓ

Với hơn 10 năm nghề tại TPHCM, Thiên Khuyển đã có hơn 5.000 khách hàng với hơn 10.000 bé được cấp chứng chỉ tốt nghiệp tại trung tâm huấn luyện chó.